TUYỂN SINH

LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC HUẾ, NĂM 2024

Tin tức, thông báo Đăng nhập thí sinh

Hội đồng tuyển sinh Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Khoa học Huế năm học 2024 – 2025 thông báo về việc công bố kết quả điểm phúc khảo điểm bài thi như sau:

- Thí sinh đăng nhập trực tiếp vào tài khoản của mình tại trang web tuyển sinh địa chỉ: http://tuyensinh-thpt.husc.edu.vn để nhận được kết quả bài thi của mình.

- Hội đồng tuyển sinh sẽ hoàn trả lệ phí cho các bài thi của thí sinh nếu kết quả phúc khảo có thay đổi. Thí sinh liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trường THTP chuyên Khoa học Huế, tầng 2, dãynhà K để nhận lại lệ phí.

Trân trọng thông báo./.