TUYỂN SINH

LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC HUẾ, NĂM 2024

Tin tức, thông báo Đăng nhập thí sinh

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Huế 
năm học 2024-2025

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03 tháng 5 năm 2019 hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT);

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2023 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐT ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Huế năm học 2024 - 2025 của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế,

Hội đồng tuyển sinh thông báo tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Huế năm học 2024 - 2025 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

- Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở trên phạm vi toàn quốc trong độ tuổi quy định theo Khoản 2, Điều 2, Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không trong thời gian bị kỷ luật cấm tham gia dự tuyển.

- Xếp loại tốt nghiệp Trung học cơ sở từ loại Khá trở lên.

(Các điều kiện trên sẽ được kiểm tra khi thí sinh trúng tuyển nhập học, Nhà trường chỉ xét trúng tuyển đối với những thí sinh đủ điều kiện).

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh gồm 250 chỉ tiêu cho 07 môn chuyên: chuyên Toán, chuyên Tin học, chuyên Vật lí, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học, chuyên Ngữ văn, chuyên Tiếng Anh; căn cứ kết quả tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh lớp 10 sẽ điều chỉnh chỉ tiêu của từng lớp chuyên cho phù hợp thực tế.

3. Đăng ký dự tuyển

Mỗi thí sinh dự tuyển được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng (NV), cụ thể như sau:

- NV1: Thí sinh phải đăng ký dự tuyển vào 01 trong 07 môn chuyên: chuyên Toán, chuyên Tin học, chuyên Vật lí, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học, chuyên Ngữ văn, chuyên Tiếng Anh.

- NV2: Thí sinh đăng ký dự thi chuyên Toán, chuyên Ngữ Văn, chuyên Sinh học (thi buổi sáng) ở NV1 được đăng ký thêm (nếu có nhu cầu) 01 trong các môn chuyên: chuyên Tin học, chuyên Hóa học, chuyên Vật lý, chuyên Tiếng Anh (thi buổi chiều) ở NV2 và ngược lại thí sinh đăng ký dự thi chuyên Tin học, chuyên Hóa học, chuyên Vật lý, chuyên Tiếng Anh (thi buổi chiều) ở NV1 được đăng ký thêm (nếu có nhu cầu) 01 trong các môn chuyên: chuyên Toán, chuyên Ngữ văn, chuyên Sinh học (thi buổi sáng) ở NV2.

4. Lệ phí thi tuyển

- 350.000 đồng (ba trăm năm mươi ngàn đồng)/01 hồ sơ đăng ký một NV;

- 450.000 đồng (bốn trăm năm mươi ngàn đồng)/01 hồ sơ đăng ký hai NV.

Lệ phí thi tuyển không được hoàn trả nếu thí sinh rút hồ sơ hoặc bỏ thi.

5. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 06/05/2024 đến ngày 20/05/2024 trên website tuyển sinh của Trường THPT chuyên Khoa học Huế: http://tuyensinh-thpt.husc.edu.vn.

6. Phương thức nộp hồ sơ

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo địa chỉ http://tuyensinh-thpt.husc.edu.vn và nộp lệ phí bằng hình thức chuyển khoản, qua tài khoản:

- Tên tài khoản: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

- Số tài khoản: 55110001213418.

- Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (BIDV).

- Số tiền: 350.000 đồng/ 01 NV hoặc 450.000 đồng/ 02 NV.

- Nội dung chuyển khoản: Họ tên học sinh, số điện thoại liên hệ, môn lớp chuyên.

Ví dụ:

- Thí sinh Nguyễn Văn A có số điện thoại 0923456789 chỉ thi 01 nguyện vọng vào chuyên Tin học thì nội dung chuyển khoản: Nguyen Van A, 0923456789, Tin hoc. (Trường hợp 1 NV);

- Thí sinh Lê Thị B có số điện thoại 0923456789 có 02 nguyện vọng thi: nguyện vọng 1 vào lớp chuyên Tin học và nguyện vọng 2 vào chuyên Toán thì nội dung chuyển khoản là: Le Thi B, 0923456789, Tin hoc, Toan. (Trường hợp 2 NV theo thứ tự NV 1 đến NV 2 các môn chuyên).

Lưu ý: Đề nghị thí sinh theo dõi thông tin cá nhân và các thông tin liên quan đến kỳ thi như tình trạng hồ sơ dự thi, số báo danh, phòng thi, các thông báo mới nhất … trên website tuyển sinh của Trường THPT chuyên Khoa học Huế theo địa chỉ sau: http://tuyensinh-thpt.husc.edu.vn. Thí sinh sẽ được cấp 01 tài khoàn để theo dõi các thông tin này. Tài khoản và mật khẩu của thí sinh đăng nhập vào hệ thống sẽ được gửi vào email của thí sinh. (Thí sinh chú ý ghi đúng email, số điện thoại ở mẫu đăng ký trực tuyến để nhận thông tin về kỳ thi).

7. Thời gian và lịch thi tuyển

a) Thời gian tổ chức thi tuyển: Ngày 29/5/2024 và ngày 30/5/2024.

b) Môn thi và lịch thi: Thí sinh phải dự thi đủ 03 môn thi chung: Ngữ văn (90 phút), Toán (90 phút) , Tiếng Anh (60 phút)  ở vòng 1 với điểm tính hệ số 1 và 01 môn chuyên/01 nguyện vọng theo đăng ký ở vòng 2 với điểm tính hệ số 2 như sau: môn Toán cho chuyên Toán (150 phút), môn Ngữ văn cho chuyên Ngữ văn (150 phút), môn Sinh học cho chuyên Sinh học (150 phút), môn Toán cho chuyên Tin học (150 phút), môn Hóa học cho chuyên Hóa học (150 phút), môn Vật lí cho chuyên Vật lí (150 phút) và môn Tiếng Anh cho chuyên Tiếng Anh (120 phút).

Lịch thi cụ thể như sau: 

(Buổi sáng bắt đầu từ 7h30; buổi chiều bắt đầu từ 14h00)

c) Hình thức thi: Các môn thi theo hình thức tự luận, riêng với môn Tiếng Anh ở Vòng 1 thi theo hình thức trắc nghiệm.

d) Thang điểm thi: Điểm bài thi tính theo thang điểm 10.

8. Nguyên tắc và điều kiện xét trúng tuyển

a) Điều kiện xét trúng tuyển

- Dự thi đủ các môn thi, không vi phạm quy chế thi;

- Điểm các bài thi vòng 1 phải từ 02 điểm trở lên.

b) Nguyên tắc xét tuyển

- Xét tuyển đồng thời NV1 và NV2 đối với các lớp chuyên để xác định trúng tuyển.

- Chỉ những thí sinh không trúng tuyển NV1 mới được xét NV2 (nếu có).

-    Lấy tổng điểm 04 môn thi theo hệ số để xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu từng lớp môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng, nếu có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên như sau: có điểm thi môn chuyên đăng ký cao hơn theo đúng nguyện vọng môn chuyên; có điểm môn đăng ký chuyên năm học lớp 9 cao hơn theo đúng nguyện vọng môn chuyên; có điểm trung bình các môn học năm lớp 9 cao hơn.

Lưu ý: Trong trường hợp không đủ chỉ tiêu tuyển sinh, Nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh bổ sung theo đúng quy định.

9. Thông báo kết quả: Kết quả tuyển sinh được đăng tại website tuyển sinh của Trường THPT chuyên Khoa học Huế theo địa chỉ sau: http://tuyensinh-thpt.husc.edu.vn.

10. Học phí, chế độ, chính sách ưu tiên cho thí sinh trúng tuyển

- Học phí dự kiến: 400.000 đồng/tháng/học sinh.

- Nhà trường xét cấp học bổng Thủ khoa 2.000.000 đồng/suất cho Thủ khoa từng lớp chuyên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học Huế đạt tổng điểm từ 35 điểm trở lên (đã nhân hệ số).

- Học sinh được xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo dựa vào kết quả học tập, rèn luyện và được hưởng mọi quyền lợi theo chế độ hiện hành.

- Nhà trường cấp học bổng đặc biệt bằng 03 năm học phí cho học sinh đạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia và quốc tế; đạt giải kỳ thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.

11. Thông tin liên hệ:

Hỗ trợ trực tiếp tại Văn phòng Trường THPT chuyên Khoa học Huế, số 38 Đống đa, TP Huế; Fanpage https://www.facebook.com/thptchuyenkhoahochue hoặc liên hệ:

- Văn phòng Trường chuyên: 02343898936. 

- Thầy Hoàng Nguyễn Tuấn Minh: 0914911357.

- Thầy Nguyễn Văn Hùng: 0983142845.

- Thầy Tôn Thất Tuấn: 0976278233.

- Thầy Nguyễn Lý Hữu Huấn: 0983145813. (Cán bộ phụ trách kỹ thuật).

Hoặc website tuyển sinh Trường THPT chuyên Khoa học Huế theo địa chỉ:  http://tuyensinh-thpt.husc.edu.vn.