TUYỂN SINH

LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC HUẾ, NĂM 2024

Tin tức, thông báo Đăng nhập thí sinh

LỊCH THI VÀ HIỆU LỆNH

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN KHOA HỌC HUẾ, NĂM HỌC 2024 – 2025