TUYỂN SINH

LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC HUẾ, NĂM 2024

Tin tức, thông báo Đăng nhập thí sinh

Từ ngày 25/5, quý phụ huynh và các bạn học sinh vào  trang Thông tin dự thi (sau khi Đăng nhập thí sinh) để tải xuống và in ra:

- Thẻ dự thi (có thông tin về số báo danh, địa điểm thi, phòng thi)

-️ Đơn đăng kí dự thi (học sinh và phụ huynh kí tên, nộp lại cho Hội đồng tuyển sinh tại buổi thi đầu tiên, sáng ngày 29/5/2024)

Mang theo cùng CCCD hoặc giấy tờ tuỳ thân khác khi đi thi (ngày 29 và 30/5/2024).