Một số gợi ý nếu gặp lỗi trong quá trình đăng nhập:

Nguyên nhân 1. Quý thầy cô vui lòng kiểm tra lại email dùng để đăng nhập có đúng tên miền @husc.edu.vn hay không. Nếu quý thầy cô đăng nhập bằng email không thuộc tên miền này, sẽ xuất hiện thông báo:
"Lỗi ủy quyền - Lỗi 403: org_internal - This client is restricted to users within its organization"


Nguyên nhân 2. Nếu email đã đúng, quý thầy cô hãy thử đăng nhập vào email trước, sau đó quay lại đây đăng nhập vào hệ thống.


Nguyên nhân 3. Nếu đã thử qua bước 2 mà vẫn xuất hiện lỗi hoặc xác thực không đúng tài khoản, quý thầy cô kiểm tra lại tài khoản mặc định đang đăng nhập vào trình duyệt. Trường hợp này thỉnh thoảng gặp nếu sử dụng Chrome, quý thầy cô xem ở phía trên bên phải của trình duyệt, nếu thấy hiển thị account khác với email dùng để đăng nhập phần mềm, thì hãy đăng xuất (log out) rồi đăng nhập lại.


Nguyên nhân 4. Nếu không thuộc các nguyên nhân ở trên, mà vẫn bị báo "Lỗi ủy quyền" hoặc tự thoát ra, quý thầy cô vui lòng thử đăng nhập trên trình duyệt khác (Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, ...).

THÔNG TIN LIÊN HỆ