Thông báo về yêu cầu và hình thức thi môn chuyên Tiếng Anh

Hội đồng tuyển sinh Kì thi tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Huế, năm học 2023 - 2024 thông báo đến thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên Tiếng Anh về yêu cầu và hình thức thi môn chuyên, như sau:

1. Thời lượng: 120 phút.

2. Hình thức: Trắc nghiệm khách quan và tự luận.

3. Cấu trúc: Kiểm tra các kĩ năng: nghe, đọc, viết.

Hội đồng tuyển sinh đề nghị thành viên Hội đồng và các cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ